Optimization of sensors and sensor arrays

Startdatum 2012-01-01

Optimering av sensorer och sensorsystem

I projektet undersöker vi hur ett sensorsystems robusthet och precision påverkas av antalet sensorer, deras placeringar kring mätområdet samt vilka frekvenser som används. Målet är att analysera sensorerna tillsammans med mätområdet och de okända testobjekten. Vi försöker nå detta mål genom att skapa en enda modell för hela systemet som inkluderar modellering av mikrovågssensorerna, modellering av spridningen i närområdet, modellering av signalsändning och -mottagning, olika algoritmer för signalbehandling etc.

Vi undersöker sensorernas förmåga att utföra robusta och exakta mätningar av olika objekt, exempelvis människokroppen, mat i processindustrin eller läkemedel i läkemedelsindustrin. Den erhållna informationen konverteras sedan till specifikationer för själva sensorerna och vi försöker definiera godhetsmått som kan användas för att finna den optimala placeringen av sensorerna.
 
Tre grundläggande sensorkonfigurationer återfinns ofta hos industriella sensorsystem; plan, cylindrisk och sfärisk. Dessa tre grundläggande konfigurationer är gemensamma för de olika applikationer som undersöks i forskningsprojektet. Mätbarheten av de kvantiteter som sensorsystemet mäter är särskilt intressant att analysera eftersom den påverkas av sensorernas och sensorsystemets design. Inverkande faktorer är t.ex. sensorernas antal och placering samt deras form, storlek och bandbredd.
 
Projektet är en del av projektet Sensor Systems inom Chase.
 
Mer information på den engelska sidan...
​Chase

Sidansvarig Publicerad: ti 07 mar 2017.