Optimering av vikt- och volymintelligenta gjutna komponenter (OLGA)

Restspänningar är normalt icke önskvärda då de exempelvis kräver efterbehandlingsåtgärder, vilka står för stor del av en organisations energianvändning och kostnader. För att minimera energiuttaget för en komponent under en livscykel behöver därför både processen och användandefasen beaktas. Detta projekt adresserar detta genom att bland annat utnyttja och styra restspänningar genom att kombinera dessa med viktoptimering. Projektet har god industriellt deltagande vilket bedöms som positivt för dess genomförande.

Samarbetande organisationer

  • Swerea (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Swefos (Privat, Sweden)
  • SKF Mekan (Privat, Sweden)
  • Lundbergs Pressgjuteri (Privat, Sweden)
  • Federal-Mogul (Privat, Germany)
  • Husqvarna (Privat, Sweden)
  • Altair Engineering (Privat, USA)
Startdatum 2016-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 16 sep 2020.