Optimering av livscykelrobusthet i tidiga utvecklingsfaser II

Detta projekt syftar till att identifiera vilken roll robust design i allmänhet, och geometrisäkring i synnerhet, ska ha i tidiga faser av flygkomponentdesign. Projektets mål är att utveckla ett beslutsstödssystem för en robust konstruktionsprocess, som bygger på ett simuleringsverktyg. Doktoranden disputerar i projektet.

Genom att utvärdera geometriska variationer mot ett osäkerhetskvantifieringsramverk, utvärderar detta projekt den relativa betydelsen av geometrisäkring gentemot andra aktiviteter inom produktutveckling. Det nya multidisciplinära beslutssystem för robust konstruktion som utvecklas kommer att implementeras i GKN verksamhetsledningssystem och de verktyg som används, och utvecklas inom projektet, kommer att valideras och introduceras i företagets design team efter genomförd validering. Resultat används även i universitetets grundutbildning.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.