Managing Open Innovation

Startdatum 2008-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-08-30
Projektet ”Leda och organisera öppen innovation” undersöker hur SAFER som en arena för öppen innovation hanterar frågor om ledarskap, innovationsverksamhet och organisatorisk struktur. Genom att göra detta kan insikter vinnas i utmaningarna att skapa en öppen innovationsarena för samarbete och kunskapsutbyte, men också i utmaningarna för partnerorganisationerna att utnyttja resultaten av samarbetsprojekten inom den egna organisationen.
 
För mer information om projektet, se den engelska projektsidan.
Samarbetspartner
Organisationer involverade i SAFER, främst Autoliv, SAAB, AB Volvo, Volvo Car Corporation


Projektledare

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.