Onskin - 3D Biomaterial från skogen

Syfte och mål
Målet med projektet ar att utveckla 3D-bioprinting som en möjlig process for att tillverka patientspecifika 3D-strukturer fran biomaterial, som sårforband bestaende av Cellulosa Nanofibriller (CNF) som kommer fran svensk skogsbiomassa. Vi har nyligen visat att det fungerar att 3D-skriva CNF. I nasta steg planerar vi kunna skriva ut storre komplexa strukturer med konkava ytor och omvandla dessa till porösa och solida strukturer.


Förväntade effekter och resultat
Vi ser detta projektet som ett startskott for många nya CNF biomaterial fran svensk skog i sjukvården. Dessa biomaterial kommer att kunna ersätta fossil-baserade produkter men också skapa nya innovativa lösningar for sjukvarden som forutspår en ökad mängd av patienter med svarläkta sår pga den ökade åldrande populationen.

Samarbetande organisationer

  • Cellink (Privat, Sweden)
  • Stora Enso AB (Privat, Sweden)
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Offentlig, Sweden)
  • Medibiome (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-01-01

Sidansvarig Publicerad: on 25 maj 2022.