Off-peak citydistribution, Forskning etapp 1

Forskningsprojektet studerar ´Off-peak citylogistik´, och med syftena att: 1) skapa ny kunskap genom att studera effekter och resultat av pågående försök samt testa nya lösningar, 2) kartlägga off-peak i Sverige/EU, 3) skapa förslag regelverk och sprida kunskap. Målet med projektet är att : 1) undersöka vilka affekter man kan uppnå med Off-peak citylogistik, 2) att testa nya lösningar, 3) att ta fram ett förslag på regelverk som kan användas för en bredare etablering av Off-peak gods leveranser, och 4) att sprida kunskap om nyttan och möjligheterna med Off-peak.

Samarbetande organisationer

  • Svebol Logistics (Privat, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
  • Stockholms stad (Offentlig, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.