Off-peak citydistribution - etapp 1

Startdatum 2014-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-06-30
Godstransporter utgör en stor del av trafiken dagtid i städer. Effektiviteten är låg på grund av trängsel. En internationellt testad förbättring är godsleverans vid lågtrafik: kväll, natt och morgon, ”Off-peak”. Transporterna blir effektivare och ger lönsamhet då man slipper trängseln, samt att gaturummet används bättre. Fältförsök pågår med off-peak leveranser i ett begränsat test i city i Stockholm och det finns även andra nattleveranser i närförort. 

Forskningsprojektet syftar till: 
1) skapa ny kunskap genom att studera effekter och resultat av pågående försök samt testa nya lösningar
2) kartlägga off-peak i Sverige/EU
3) skapa förslag regelverk, sprida kunskap och arbeta för en mer omfattande implementering. 

Projektet stärker nationell samverkansforskning inom området samt stimulerar fordonsindustri, myndigheter och logistikföretag.

Projektledare
Externa parter
​Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm stad, Svebol Logistics AB, Lidl Sverige KB, Scania CV AB, AB Volvo.
Kontaktperson
​Vinnova

Sidansvarig Publicerad: to 25 jan 2018.