Nya materiallösningar för defektfri additiv tillverkning av svårsvetsade Ni-baserade legeringar

Syfte och mål:
Avancerade Ni-baserade superlegeringar med utmärkta kryp- och oxidationsegenskaper har visat sig vara mycket svåra att framställa genom additiv tillverkning (AM) utan betydande problem med sprickbildning. Målet med detta projekt är att utveckla pulver, processparametrar och efterbehandlingsmetoder för nya Ni-baserade AM-material med hög styrka och oxidationsmotstånd för krävande tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat:
I dagsläget är endast ett fåtal material tillgängliga för additiv tillverkning (AM) och därför utnyttjas AM inte till sin fulla potential och användningen är fortfarande ganska begränsad till ett fåtal applikationer. Detta projekt kommer att behandla de metoder som behövs för utveckling av nya AM-material med skräddarsydda egenskaper och mer robusta processegenskaper. Genom att bygga vidare på befintlig kunskap om Ni-bas material, avancerade materialkarakteriseringstekniker och termodynamiska modelleringsverktyg kan en snabbare utveckling av nya AM-material förväntas.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • CAM2 Kompetenscentrum för additiv tillverkning i metall (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-31

Sidansvarig Publicerad: fr 05 okt 2018.