Nya data-drivna lösningar för förbättrad plankvalitet, informationsdelning och planering i fordonsindustrins försörjningskedjor

Projektets centrala målsättning är att utveckla förmågan i företags och försörjningskedjors planeringssystem att ta omhand alltmer komplexa produktionsnätverk och att kompensera för och hantera osäkerhet och störningar i försörjningskedjor. Syftet är att kartlägga hur planeringsinformation delas och används i fordonsindustrins försörjningskedjor, och att ta fram och implementera nya modeller för mätning, visualisering och prediktering av leveransplaners variationer i försörjningskedjan.

Projektet avser säkra fordonsindustriell konkurrenskraft och arbetstillfällen genom att ta fram nya lösningar för förbättrad leveransplankvalitet och värdeskapande informationsdelning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Projektet förväntas generera en bred kartläggning av informationsdelning- och användning i fordonsindustrins försörjningskedjor. Det kommer ta fram lösningsmodeller (som bygger på maskininlärningsmetodik) för mätning, visualisering och prediktering av leveransplankvalitet. Modellerna kommer testas och utvärderas i piloter.

Projektet är organiserat i sex arbetspaket. Det första bygger på en enkätstudie om informationsanvändning i fordonsindustrins försörjningskedjor. I det andra genomförs avancerad dataanalys av stora mängder leveransplandata i syfte att kartlägga och förklara generella variationer och mönster. Det tredje genomför fallstudier för att förklara orsaker och konsekvenser. Det fjärde utvecklar nya lösningar för visualisering och prediktering. Det femte studerar implementering och det sjätte informationsspridning.

Samarbetande organisationer

 • Bulten AB (Privat, Sweden)
 • Heléns Rör AB (Privat, Sweden)
 • Automotive Components Floby AB (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Veoneer (Privat, Sweden)
 • Meridion AB (Privat, Sweden)
 • Plastal Sverige AB (Privat, Sweden)
 • Odette Sweden AB (Non profit, Sweden)
 • Northern LEAD (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2018-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 jan 2021.