Nya bältesgeometrier sett ur ett komfort, användning och säkerhetsperspektiv

Det övergripande syftet med projektet var att utvärdera olika säkerhetsbälteskoncept, som ska hjälpa den åkande att sitta väl fastspänd genom hela förloppet av en krock, inklusive potentiella dynamiska händelser innan krock. Syftet var att utvärdera koncepten utifrån ett attityd, hantering, komfort och säkerhets perspektiv. Två kompletta koncept med nya bältesgeometrier togs fram och utvärderades ur attityd-, hanterings- och komfort perspektiv o Attitydstudierna gav en fördjupad förståelse för hur nya bälteskoncept mottas och vad det är som får användare (barn, ungdomar, vuxna) att vilja eller inte vilja använda ett nytt bältessystem.

Startdatum 2011-12-13
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.