Numerisk modell för turbulent sprayuppbrytning i förbränningsmotorer

Projektet avser att utveckla en prediktiv numerisk modell för beräkning av sprayuppbrytning och finfördelning av turbulent flödande vätskor för att på så sätt ta det första steget mot ett avancerat beräkningsverktyg för kemisk energiomvandling i förbränningsmotorer. Att på detta sätt sammankoppla olika infallsvinklar för att lösa problem och effektivisera utvecklingen av framtidens motorer för fordonsindustrin kan bidra till att nå ett miljö- och energimässigt hållbart samhälle.

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Publicerad: to 31 maj 2018.