Numerical and Experimental Studies of Aero-Acoustical Phenomena on Road Vehicles

Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
​Mer information om projektet finns på Chalmers engelska sidor.
Denna sidan finns endast på svenska

Publicerad: to 10 mar 2016.