Nog!? En utforskning av tillräcklig och rättvis energianvändning genom design

För att nå uppsatta energi- och klimatmål måste vi förstå och tillämpa tillräcklighet, ett begrepp som tar hänsyn till behov, social rättvisa och planetens gränser. Men vad som tillräckligt är svårt för såväl individer som organisationer att förstå. Projektet syftar till att utforska tillräcklig och rättvis energianvändning i hushåll och/eller verksamheter, såsom äldreboenden, skolor och arbetsplatser. Detta görs genom en research-through-design-process med bl.a. spekulativa designobjekt för att såväl synliggöra som utmana normer kring energi- och konsumtionsmönster. Insikterna omsätts i ett verktyg som synliggör, utforskar och stöttar energitillräcklighet och rättvisa hos hushåll och/eller verksamheter i olika kontexter. Verktyget ska fungera som ett stöd för energi- och klimatrådgivare, energipedagoger och liknande aktörer i deras arbete, och utformas med dessa aktörer.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2022-12-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 12 nov 2022.