Neuromuskulär styrning av robotben

Utveckling av ett system som möjliggör långsiktig, stabil, neurogen styrning och känselåterkoppling av ett robotben för benamputerade personer med hjälp av ett nytt osseo-neuromuskulärt gränssnitt. Dagens mest sofistikerade benproteser svarar inte på viljestyrd kontroll från användaren, utan fungerar genom att självständigt anta olika gångtillstånd. Denna separering mellan det biologiska och det mekatroniska styrsystemet resulterar i begränsad funktion och bristfällig fysiologisk anpassning till den artificiella kroppsdelen. Målet för det här projektet är att för första gången, möjliggöra, naturlig neurogen och muskulär styrning samt känselåterkoppling av ett robotben. ”Naturlig” betyder i det här sammanhanget att styrningen av protesen sker på samma sätt som i ett vanligt ben, vilket möjliggör koordinerade, simultana rörelser av olika frihetsgrader (till exempel, samtidig flexion av fotleden och extension av knäleden). Dessutom betyder det att insignalerna kommer från de nerver och muskler som ursprungligen genererade den önskade rörelsen (fysiologiskt riktigt).

Naturlig styrning kräver även känselåterkoppling som upplevs komma från den saknade kroppsdelen utan överväldigande koncentration från användaren. Systemet som utvecklats i det här projektet kommer möjliggöra en funktionalitet av det artificiella benet som närmar sig motsvarande funktion i ett friskt ben. Detta kommer leda till bättre livskvalité och förbättrad funktion för benamputerade personer.

Samarbetande organisationer

  • Integrum AB (Privat, Sweden)
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2018-11-26
Slutdatum 2020-10-31

Publicerad: to 11 apr 2019.