Naturkapital och värdeskapande

Projektet ska testa ett mått på resurseffektivitet som omfattar det värde som en vara eller tjänst skapar och den påverkan på olika slags naturkapital som detta värdeskapande medför i varans eller tjänstens livscykelperspektiv, översatt i monetära termer. Typvärden på olika varors och tjänsters påverkan på naturkapitalet ska också tillgängliggöras, genom en databas baserad på den föreslagna metodiken som utgår från EPS-metoden för monetär värdering av naturkapital och hos sökandegruppen tillgängliga livscykeldata för emissioner och resurser. Vi ska också testa metodiken i fem fallstudier och kommunicera projektresultat brett nationellt och internationellt. Metoden ska underbyggas av en analys över hur resurseffektivitet behandlas i befintliga standarder. Vi ska inom projektet även bidra aktivt med remisskommentarer och inspel till internationellt standardiseringsarbete inom ISO och CEN i frågor som rör resurseffektivitet.

Samarbetande organisationer

 • Nouryon AB (Privat, Sweden)
 • Scorett Footwear AB (Privat, Sweden)
 • Theorema Scandinavia AB (Privat, Sweden)
 • Stockholm Fashion District Nacka Strand (Privat, Sweden)
 • Naturvårdsverket (Offentlig, Sweden)
 • Lanson International AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Svensk Handel AB (Privat, Sweden)
 • Sustainability Circle (Non profit, Sweden)
 • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
 • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
 • Nordeconsult Sweden AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-05-31

Sidansvarig Publicerad: ti 05 nov 2019.