Nationell Testbädd Smart Produktion - huvudprojekt

Syfte med Nationell Testbädd Smart Produktion är att kraftigt öka tillgängligheten av befintliga testmijöer/testbäddar inom produktionsområdet. Projektet ska investera i följande: digitala modeller, uppkoppling och nya affärsmodeller. Projektet kommer att koordinera Chalmers Smart Industry Lab samt PMH Lab vid KTH, samt Produktion2030:s tio testbäddsprpjekt. Mål: öka satsningarna digitala tekniker i svenska tillverkningsföretag och därmed ökad konkurrenskraft.


Förväntade effekter av projektet: genom att koordinera och stärka befintliga testbäddsmiljöer skapa ett nationellt nätverk av testbäddar inom produktionsområdet. Förväntade resultat: att befintliga testbäddar uppgraderas samt att fler tillverkningsföretag utnyttjar testmiljöerna för att stärka användningen av digital teknik. Ytterligare en effekt är att det svenska testbäddsnätverket kan kopplas upp mot ett planerat Europeiskt nätverk av testbäddar för att stärka digitalisering inom europeisk tillverkningsindustri. Nätverket Testbädd Smart Produktion

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • Teknikföretagen (Övriga, Sweden)
Startdatum 2017-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.