Motorer för Effektiv Framdrivning

Projektet startades utifrån ett behov av djupare förståelse av systemanalys för propellerfläktmotorer (´Open Rotor engines´) och alternativa radikala motortyper som inom 20 år förutses kunna ta en stor del av flygmotormarknaden. Inom projektet har därför metoder utvecklats för att simulera motroterande propellerfläktar och analyser av regionala flygplan försedda med dessa genomförts. Vidare studier har gjorts av hybrider mellan propellerfläktar och kapslade fläktar med möjligt till stora energibesparingar och som ger möjligheter att skärma av och dämpa rotorbuller.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.