Mooring of Wave Power Devices

Projektet fokuserar på att ta fram beräkningsverktyg som korrekt kan beskriva de krafter som ett flytande vågkraftverk utsätts för vid olika vågsituationer. Forskningen bedrivs inom gruppen för Hydrodynamik på Institutionen för  mekanik och maritima vetenskaper. Arbetet sker i nära samarbete med både teknikbolagen inom Ocean Energy Centre och andra avdelningar på Chalmers som är engagerade i centret.

Projektets första steg innebär framtagande av en linlösare som skall kunna fånga kraftspelet då en lina utsätts för plötsliga ryck samt vara kompatibel med materialkurvor från användaren av programmet. Denna lösare byggs med hjälp av spectral-hp Finita Element med diskontinuerliga Galerkin metoden. Projektets andra steg är att koppla denna linlösare till en flytande kropp  i brytande vågor och därifrån beräkna den sammankopplade rörelsen av kroppen samt vilka krafter som förankringen utsätts för.
Projektmål
Målet är att ta fram ett verktyg som kan beräkna vilken maximal last som förankringen utsätts för i extrema vågsituationer,  men också att  kunna beräkna energiförlusten av ett förankringssystem i vågor som är mest intressanta ur energiutvinningsperspektiv.

Publicerad: må 15 maj 2017.