Modifierade materialströmmar i värdekedjan för additiv tillverkning (RECIRCLE)

Syfte och mål: Målet med det här projektet är att öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys (LCA) för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (AM). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för AM.
Förbrukat material i identifierade avfallsflöden återbrukas under projektet. Detta tillvägagångssätt utnyttjar metallresurserna till fullo och minskar behovet av utvinning av naturresurser. Med fokus på att förbättra hållbarheten inom värdekedjan för AM baserad på metallpulver, möjliggörs teknologins fulla nytta för tidiga användare i Sverige. Förväntade effekter och resultat: Lyckad användning av avfall vid produktion av högkvalitativa komponenter med pulver atomiserat från skrot, minskar inte bara pulverkostnaden för AM utan möjliggör även en minskning av slutanvändarens ekologiska fotavtryck kopplat till produktion av metallkomponenter. Hållbarhetsfördelar möjliggörs genom den viktreduktion och de funktionalitetsförbättringar som tillämpningen av AM innebär, och som implementeras i projektets demonstratorer. Data som genereras i projektet kommer att bidra med värdefull information till den LCA som ska genomföras.

Samarbetande organisationer

  • Swerim AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2022-06-01
Slutdatum 2025-05-31

Sidansvarig Publicerad: fr 29 jul 2022.