Modellsamordnarens roll och funktion som kunskapsledare i byggprocessen

​I ett led att effektivisera byggandet pågår idag en utveckling mot en högre grad av standardisering och industrialisering, vilket utmanar branschens syn på byggande, dess aktörer och kompetensbehov. För att stödja de förändringar som krävs har manga organisationer skapat och infört olika specialistfunktioner. En ny sådan roll och funktion är modellsamordnare. Forskning visar att rätt organiserat kan dessa stödfunktioner verka som effektiva kunskapsbärare och ledare genom hela byggprocessen. Genom att studera modellsamordnarens roll och identitet samt möjlighet att effektivt verka som kunskapsbärare och ledare i byggprojekt bidrar studien till en fördjupad förståelse kring roller och samspel mellan människor i byggindustrin. Projektet sker i samverkan med industrin.

Startdatum 2014-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-02-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.