Modellering och beräkningsbaserad homogenisering av ett poröst medium med vätsketransport i ett nätverk av propagerande sprickor

Beskrivning saknas.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 29 aug 2019.