Modellering av radarförblindning i extrema snöförhållanden

Syftet med detta projekt är att utveckla nya modeller och en innovativt metod för att förutsäga prestanda försämringar av radar på grund av snön. Målen består av att, (i) förstå och modellera snö vidhäftning på ytor och (ii) utnyttja den nya kunskapen för prediktion av radar prestanda förlust . Specifikt kommer resultaten att möjliggöra simulering av radarsprestandaförlust vid olika snöfall förhållanden och radarplatser. Det kommer att öppna vägar för virtuell konstruktion av fordons radarsystem och öka tillgänglighet av ett sådant system , dvs. öka trafiksäkerheten.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.