Modellering av återvinning

Projektet syftar till att analysera och diskutera hur återvinning bör modelleras i livscykelanalyser (LCA) och liknande miljöbedömningar, samt bidra till internationella harmoniseringsprocesser, bland annat den internationella standarden för LCA och EU:s riktlinjer för produkters miljöavtryck. Resultaten förväntas bidra till en förbättring av de metoder som dominerar för att genomföra LCA för produkter.

Samarbetande organisationer

  • Swedish Life Cycle Center (Centrumbildning, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-05-31

Sidansvarig Publicerad: ti 06 okt 2020.