Mobilkrossar - tillförlitligt mobilt nödstopp, implementering

Syftet med projektet var att inventera och identifiera tänkbara tekniska lösningar för att realisera ett "bärbart mobilt nödstopp" med på marknaden befintlig teknik. Vidare har mobila krossverk identifierats där det är tänkbart och lämpligt att implementera tekniken i pilotinstallationer.

Med hänsyn tagen till Maskindirektivet samt rådande regler för CE-märkning dras slutsatsen att två huvudsakliga alternativ är möjliga vid val och installation av bärbara trådlösa stopp. Dessa två alternativ är:

1. Nödstopp med godkänd nödstoppsändare

2. Maskinstopp/maskinstyrning med enklare sändare med endast en (1) knapp

Startdatum 2012-03-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.