MoJo - Demonstration av en hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg

Projektet kommer att utveckla och demonstrera en ny mobilitetstjänst, EC2B, för lokala tjänsteresor på Campus Johanneberg, Göteborg - ett exempel på en s.k. Mobilitet-som-tjänst eller MaaS. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete mellan tjänsteleverantörer, fastighetsägare och arbetsgivare i området. Målsättningen är att involvera 300-500 användare. En viktig del i projektet är att utvärdera effekterna av tillgång till tjänsten på användares resmönster men också arbete med affärsutveckling hos EC2B och organisationsmodeller hos behovsägarna i området kommer att förbereda en möjlig kommersiell upphandling av en gemensam mobilitetstjänst i området efter projektets slut.

Samarbetande organisationer

  • Johanneberg Science Park AB (Privat, Sweden)
  • Akademiska Hus (Offentlig, Sweden)
  • HSB Göteborg (Non profit, Sweden)
  • SmartResenär (Privat, Sweden)
  • EC2B Mobility AB (Privat, Sweden)
  • Chalmersfastigheter (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-11-21
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-09-30

Sidansvarig Publicerad: on 23 jun 2021.