Mistra REES – Resource-Efficient and Effective Solutions

REES – Resource-Efficient and Effective Solutions based on a circular economy thinking är ett 4-årigt program drivet av ett konsortium bestående av ledande svenska universitet, stora och små företag och samhällsaktörer. Programmets vision är att påskynda omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin i riktning mot en cirkulär och hållbar ekonomi.
I vår resursbegränsade värld är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till cirkulära. För att möjliggöra detta behöver produkter och tjänster vara konstruerade för att vara resurseffektiva i ett livscykelperspektiv. Det behövs nya sätt att återanvända, reparera, återtillverka och återvinna produkter och deras delar, så att de kan användas igen. Men det finns stora luckor, både kunskapsmässigt och i praktiken, kring hur man ska utveckla resurseffektiva och cirkulära lösningar. För att fylla igen de luckorna har REES-programmet följande mål:
1. Skapa och konsolidera kunskap om sammanhanget och förutsättningarna för REES, i samarbete mellan akademi, industri och samhällsaktörer. Programmet skall ta fram kunskap om vilka sektorer och vilka typer av värdekedjor inom tillverkningsindustrin som har stor potential for REES, och kunskap om vilka drivkrafterna och hindren för en övergång till REES är.
2. Utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagning av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller, och policyinstrument och policypaket för att möjliggöra omvandlingen mot REES.
3. Förstå relationerna mellan framtagning av produkter och tjänster, affärsmodeller, och policyinstrument och policypaket för att utforska möjligheterna för en effektiv samverkan mellan dem.
4. Möjliggöra ömsesidigt lärande mellan akademi, industri och samhällsaktörer om omvandlingen av Sveriges tillverkningsindustri mot mer resurseffektiva och cirkulära lösningar.
REES-programmet består av sju sammanhängande projekt.
Resultatet av REES-programmet är globalt ledarskap för hållbarhet, förbättrad konkurrenskraft och minskade affärsrisker i svensk tillverkningsindustri. Programmet kommer att flytta fram forskningsfronten för cirkulär ekonomi genom att utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagandet av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller och policypaket. REES-programmet kommer också att forma en ny generation av svenska interdisciplinära forskare och professionella genom att nio doktorander och många masterstudenter deltar i programmet. Slutligen kommer programmet att nå ut till olika avnämare på bred front och möjliggöra dialog och ömsesidigt lärande genom till exempel workshops, nyhetsbrev, en lärobok, sammanfattningar för offentliga beslutsfattare och populärvetenskapliga artiklar.
Tillsammans kommer REES-konsortiets parter att bidra till att uppfylla EU-målet om en 30-procentig minskning av inhemsk materialkonsumtion till år 2020.

Samarbetande organisationer

 • Off2Off (Privat, Sweden)
 • Ståthöga MA Teknik AB (Privat, Sweden)
 • STPLN (Non profit, Sweden)
 • Ericsson AB (Privat, Sweden)
 • Attends Healthcare Group (Privat, Sweden)
 • Godsinlösen Nordic AB (Privat, Sweden)
 • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
 • Qlean Scandinavia AB (Privat, Sweden)
 • Inrego (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Malmö Stad (Offentlig, Sweden)
 • Polyplank AB (Privat, Sweden)
 • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
 • HTC Sweden AB (Privat, Sweden)
 • Din Fabrik (Non profit, Sweden)
 • Lunds kommun (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.