Mistra EXPLORE

Fordon byggs inte bara av järn och stål. Materialinnehållet blir allt mer komplext med ökande andel plast, lättmetaller och elektronik. Ska fordonsåtervinningen utvecklas för en mer cirkulär ekonomi måste fler och nya material sorteras ut och tas om hand.

Ändrat materialinnehåll kan också ändra de ekonomiska förutsättningarna för återvinningsbranschen. Metall är lättare att skilja ut och lönsamt att ta tillvara. Fluffigt och bulkigt plast- och textilmaterial är svårare att hantera och att få avsättning för och ställer andra krav på logistiken. Därför ska Explore analysera och föreslå lösningar för en mer effektiv returlogistik inom fordonsåtervinning. En stor logistisk utmaning är att demonteringen i dag är så decentraliserad.

 

Samarbetande organisationer

  • Sveriges bilåtervinnares riksförbund (Non profit, Sweden)
  • Eklunds bildelslager AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Walters Bildelar (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Stiftelsen Chalmers Industriteknik (Privat, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.