Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

APR Technologies AB avser i förlängningen färdigutveckla en miniatyriserad kompressor helt utan rörliga delar och som drivs med termisk energi. Den fysikaliska principen bygger på Knudsendiffusion och kompressorn är en kritisk komponent i detta framtida lilla, vibrationsfria kryokylsystem. Grafen är ett unikt material i denna tillämpning, med extremt hög tvådimensionell termisk ledningsförmåga i tunna skikt, och möjliggör en anpassad permeabilitet för gaser. Projektet skall kunna demonstrera och karakterisera funktionaliteter för denna grafenbaserade kompressor tillsammans med övriga systemkomponenter

Projektet skall: - Etablera semiautomatiska tillverkningsprocesser med god precision - Optimera grafenmaterialets egenskaper - Ta fram systemkomponenter och systemprototyp som öppnar för kommersialiseringsfasen Medför: - Möjliggöra en ny grafenbaserad produkt - Stärka svensk grafenindustri genom fortsatt materialutveckling och effektivare tillverkning av grafenfilm-materialet - Vibrationsfria och tillförlitliga kylsystem som kan förenkla komplexitet, förlänga livslängd och förbättra optisk prestanda i en mängd avancerade instrument och kommunikationssystem

Samarbetande organisationer

  • SHT Smart High-Tech (Privat, Sweden)
  • APR Technologies AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-31

Sidansvarig Publicerad: må 22 okt 2018.