Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

I projektet har vi som mål att kunna demonstrera och karakterisera en grafenbaserad kompressor utan rörliga delar. Vi vill uppnå stabilare och kostnadseffektivare tillverkning av optimala grafenbaserade filmer. En design skall tas fram av helt kryosystem baserad på simuleringar och testresultat. Konstruktioner och byggsätt som även är lämpliga för kostnadseffektiv produktion skall tas fram och vi skall under projektet etablera samarbete med framtida kunder.
Projektet kommer att göra nytta i en grafenbaserad produkt med potential inom olika tillämpningsområden samtidigt som det även kommer att stärka svensk grafenindustri genom fortsatt utveckling av grafenfilm-materialet samt effektivare tillverkning av materialet hos den svenska underleverantören. Vibrationsfria och tillförlitliga kylsystem skall kunna förenkla komplexiteten, förlänga livslängd och förbättra optisk prestanda i en mängd avancerad instrument och kommunikationssystem, exempelvis IR-detektorer och front-end-komponenter inom mobilradioindustri.

Samarbetande organisationer

  • SHT Smart High-Tech (Privat, Sweden)
  • APR Technologies AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-11-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.