Millimetervåg-backhaul med över 100 Gbit/s - driva smarta antenner till sin spets

En av de viktigaste utmaningar svensk telekomindustri står inför är: hur kan kapaciteten i det trådlösa backhaul-nätverket uppgraderas till att supporta de enormt ökade datatakter som förväntas krävas när 5G-nätverket rullas ut runt 2020? Vår målsättning är att demonstrera överföringshastigheter på minst 100 Gbits/s, och en spektral-effektivitet på minst 100 bits/s/Hz, i en omgivning som är typisk för framtidens trådlösa backhaul-nätverk.

I detta projekt kommer vi att utveckla flerantenn-system (MIMO) för att svara upp till framtidens behov i backhaul-nätverket, genom att driva line-of-sight (LOS)-MIMO till den absoluta gränsen för prestanda, och genom att utveckla effektiv punkt-till-multipunkt backhaul-kommunikation. Projektet kommer därmed att säkra en fortsatt dominerande marknadsandel för Ericssons trådlösa backhaul-lösningar, och det kommer att bidra till att stärka Chalmers roll som ett ledande universitet inom MIMO-tecknologi och algoritmer.

Samarbetande organisationer

  • Ericsson AB (Privat, Sweden)
  • Qamcom Research & Technology (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.