Millimeter-wave and terahertz systems:

Arbetet med att samla alla intressenter inom Mikrovågs- och Antennsystem har resulterat i en samsyn kring gemensamma styrkor och framtida prioriteringar, men även viktiga förbättringsområden. Tre prioriterade förbättringsområden: Samarbetsformer Verksamheten kännetecknas av en stark forskning och ett fåtal stora, framgångsrika företag. Små företag och institut riskerar att marginaliseras Nya tillämpningar Teknikområdet bidrar till att göra svensk telekom och försvarsindustri världsledande. Lovande tillämpningar inom andra områden förblir dock obearbetade Kompetens och innovationsförmåga Ålders- och köns-fördelningen inom området är kraftigt obalanserad. Åtgärder behövs för att öka rörligheten och attrahera en ny generations ingenjörer

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-05-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.