Miljöavtryck i Sverige - Ökad kompetens och spridning

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2020-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 30 mar 2021.