MiljöVis II: Effektiv representation av hälso-och hållbarhetseffekter i infrastrukturmodeller med fokus på miljöfaktorer och sociala konsekvenser

Det tvärvetenskapliga projektet MiljöVis II syftar till att vidareutveckla och skala upp metoder och lösningar för visualisering av miljödata (luft, ljud, och sociala konsekvenser) i Trafikverkets stora samordningsmodeller, utvecklade i pilotprojektet MiljöVis - Effektiv representation av miljödata i infrastrukturmodeller. Fokus i det nya projektet ligger på hur man kan visualisera flera parametrar tillsammans, för att kunna se kombinerade effekter och på så sätt utforska deras gemensamma miljömässiga och sociala påverkan. Målet med projektet är att utveckla ett visuellt språk för visualisering av komplexa data i 3D-modeller och på så sätt skapa tydligare kommunikationsmedel, effektivare underlag för beslutsfattande, samt bidra till en effektivare kvalitetssäkring under plan- och byggprocessen. Ytterligare ett mål är att i dessa modeller lättare kunna förutsäga hälso- och hållbarhetseffekter av olika åtgärder, samt att kunna se synergier och konflikter mellan olika målbilder.

Samarbetande organisationer

  • Digital Twin Cities Centre (Centrumbildning, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2022-02-01
Slutdatum 2024-06-30

Finansieras av

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Centrum för management i byggsektorn (CMB) (Centrumbildning, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 02 sep 2022.