MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastrukturmodeller

Effektiv visualisering gör att man inkluderar och skapar samsyn bland intressenterna i planeringsprocessen och på så sätt bidrar till en helhetssyn och därmed hållbarare lösningar. Projektet MiljöVis - Effektiv representation av miljöinformation i infrastukturmodeller är ett samarbete mellan Chalmers och Trafikverket, och syftar till att utveckla metoder för att representera miljödata i Trafikverkets samordningsmodeller. I projektet utvecklas olika lösningar som prövas i en serie användartester. En demonstration kommer att göras för att pröva en eller flera alternativa lösningar i några av Trafikverkets investeringsprojekt.

Samarbetande organisationer

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Digital Twin Cities Centre (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-04-30

Finansieras av

  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: to 20 jan 2022.