Metodanvändning i produktframtagning: möjligheter, utmaningar och förutsättningar i svensk industri

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter, utmaningar och förutsättningar för metodanvändning i företag med produktutvecklingsverksamhet i Sverige. I projektet genomfördes en explorativ kartläggning göras av hur metoder (t ex verktyg, processer eller arbetssätt, alltså olika sätt att arbeta och tänka för vissa syften) sprids, implementeras och nyttiggörs. I projektet genomfördes ett 40-tal intervjuer, var och en på ca 1 timma, med olika organisationer såsom industriföretag, konsultföretag samt innovationsaktörer.

Samarbetande organisationer

  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2012-11-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-08-01

Sidansvarig Publicerad: sö 09 dec 2018.