Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag

I takt med att olika industrier digitaliseras skapas nya utmaningar och möjligheter för management av immateriella tillgångar (IPM). Syftet med detta forskningsprojekt är därför att kartlägga och förklara vilken roll IPM spelar och kan spela i olika företags- och affärsstrategier för att skapa uthållig innovations- och konkurrenskraft i svenska företag i samband med digitalisering.

Projektet är designat för att ta fram ny kunskap som är relevant för och applicerbar på svenska företag. Projektet har nämligen som mål både (1) att utveckla ny kunskap och nya metoder och modeller för IPM, och (2) att sprida denna kunskap till svenska företag för att bidra till deras konkurrenskraft.

 

Samarbetande organisationer

  • Stiftelsen IMIT (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-01

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.