Management Index. Att mäta kvalitetsmognad

Management Index har tagits fram inom ramen av ett utvecklingsprojekt. För att öka kunskapen om ledningseffektivitet genom Management Index togs initiativet till att etablera ett forskningsprojekt, där ett antal verksamheter bjuds in till att testa Management Index under en period av tre år och använda verktyget i syfte att förbättra ledningseffektiviteten. Projektet vänder sig till företag och organisationer med ambition att förbättra sina arbetssätt och därmed sina resultat.

Startdatum 2016-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.