Makerspace i skolan

Projektet ska bidra med utveckling av ny ämnesspecifik metodik kring skapande med IT som material samt utveckla och sprida beprövad erfarenhet inom området makerkultur mellan lärare, skolor och skolhuvudmän. Det övergripande målet är att utveckla Sveriges utbildningssystem inom makerkultur, makerspace och programmering. Efter genomfört projekt bedrivs makerkultur och programmering som regelbunden verksamhet hos minst 40 skolhuvudmän. Det finns också minst 25 etablerade miljöer runt om i landet med särskild kompetens avseende makerkultur inom avgränsade områden såsom olika skolformer samt forskningsinstitut och science centers med möjlighet att sprida och dela sin kompetens. Vidare har projektet på ett konkret sätt bidragit till policyskapande för införande av makerkultur, makerspace och programmering i skolan.

Samarbetande organisationer

  • Interactive Institute Swedish ICT AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Sollentuna Kommun (Offentlig, Sweden)
  • Göteborgs Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.