Metod för Visuell Produktionsutveckling (MVisPRod)

Projektet syftar till att utveckla en arbetsmetodik där en gemensam virtuell lägesbild av produktionssystemet kan användas som beslutstöd under hela produktionsutvecklings-processen.

Visualiseringen bygger på en 3D laserskannad punktmolnsmodell där information från ytterligare källor inkluderas för att visa de tänkta lösningarna och öka förståelsen. Med hjälp av modellen kan det framtida produktionssystemet visualiseras genom hela processen i de olika faserna. Målet är att möjliggöra snabbare och effektivare kommunikation, utvärdering och beslut genom att rätt personer kan samlas runt modellen och får samma information presenterad. Arbetsmetoden och tillhörande demonstrator kommer utvecklas genom en iterativ process med hjälp av kontinuerliga användarstudier.

Denna teknik ger därigenom en bättre social hållbarhetsaspekt där aktörer kan samlas och diskutera och värdera framtida förändringar i en realistisk miljö. Tekniken medför även förtjänster för ekonomi och miljö då besluten kommer grundas på mer faktabaserat material som tillhandahålls snabbare.

Samarbetande organisationer

  • GKN Aerospace Sweden (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.