Microwave tomography for pharmaceutical processes

Startdatum 2008-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-04-01

Mikrovågstomografi för farmaceutiska processer 

Detta projekt har som mål att utveckla en sensoruppställning av antenner som kan genomföra mikrovågstomografi för farmaceutiska processer, samt även en algoritm för analys av mätdata. Det är önskvärt att behållare för farmaceutiska tillverkningsprocesser är utrustade med sensorer som kan ge information i realtid utan att påverka själva processen.
 
Farmaceutiska processer bedrivs ofta i fullständigt förslutna behållare, vilket gör det svårt att nå processen med mätutrustning. Att fastställa processens interna tillstånd med sensorer som inte befinner sig inuti behållaren är särskilt utmanande. Mikrovågssensorer är särskilt väl lämpade för denna typ av mätsituation eftersom att de kan integreras i behållarens väggar och därmed genomföra mätningen utan att påverka själva processen.

Figure: Microwave resonances measurement system for monitoring of permittivity changes for fluidized bed process.


Sidansvarig Publicerad: to 13 feb 2014.