MOTION - Mobil och digital automation

MOTION vill visa att systemintegration och digitalisering är möjlig mellan olika systemleverantörer och automationsgrader. Arbetsinstruktioner, maskininstruktioner samt kommunikationen mellan maskiner och informationssystem ska automatiseras och digitaliseras för att öka resursflexibiliteten och ruttflexibiliteten hos industrin.

En kartläggning och strukturering av automationsstrategier med hjälp av DYNAMO++ metoden kommer även att appliceras.

MOTION kommer behandla två områden inom automation med fokus på digitalisering och innovativa mobila lösningar:

Mobil automation – Stationen eller automationslösningen skall; vara flyttbar, kunna fungera självständigt och kunna fungera ihop med andra enheter.

Digital automation – instruktioner som behövs för att kunna köra stationen och producera produkten skall finnas tillgänglig i digital form i direkt anknytning till den mobila stationen.

Kommunikation mellan utrustning på enheten och med andra enheter skall vara möjlig.

Målet är att få en flexibel och effektiv produktion av produkten, detta genom att minska antalet maskiner, ev. minska antalet komponenter, minskad maskinyta, dokumentera arbetsgång och arbetsuppgifter samt att inlärningsperioden skall kortas.

Samarbetande organisationer

  • AH Automation (Privat, Sweden)
  • br-automation (Privat, Sweden)
Startdatum 2015-11-02
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-01-31
Projektledare: Åsa Fast-Berglund
Kontaktinformation
Åsa Fast-Berglund, asa.fasth@chalmers.se
Utbildning

Projektet är en del av kursen LMT108-Automatiseringsteknik på Chalmers tekniska högskola

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
Projektet har via två demonstrationer visat både hur mobil automation kan fungera men även kommunikationen på stationerna och mellan stationer och andra system. De två mobila stationerna består av så kallade kollaborativa robotar, olika mjuk och hårdvara för kommunikation och olika automationsgrad, från helt manuella uppgifter till uppgifter som sker med hjälp av robot. Även andra typer av mobil automation har testats, som till exempel snabbkopplingar för robotar för att kunna programmera och montera i skrivbordsmiljö. Även olika typer av informationsbärare har testats och validerats under projektet. Projektresultatet har presenterats på nationella konferenser (Monteringsforum och Underhållsmässan) samt kommer presenteras på internationell konferens i maj (Cirp Assembly Technologies).

Demonstratorerna har gjorts i två steg. I steg 1 ingick projektet som en del av kursen LMT108 Automatiseringsteknik  för studenter som läser tredje året maskin, högskoleingenjör på Chalmers. Studenterna skulle utvärdera dagens automationslösningar på ett företag och fick sedan tilsammans med AH-automation, B&R Automation och lärare i kursen komma fram till automationslösningar som skulle vara billiga och mobila. Olika utvärderingsmetoder användes, bland annat HTA, DFAA, Dynamo++, Avixanalys och mätning av automationsnivåer.

I Steg 2 gjordes ytterligare modifieringar på vagnarna för ett riktiga produkter skulle kunna monteras.Målet med projektet är att testa lösningarna i verklig industrimiljö hos CEJN AB under sommaren.

BIld 1: Studenternas slutredovisning, då även representanter från industrin var med och utvärderade lösningarna.

Bild 2: CEJNS ledningsgrupp hälsar på i montern på underhållsmässan.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.