MONALISA Ice - Ice Operations (MICE)

MONALISA-projektet syftar till att ge ett konkret bidrag till en effektiv, säker och miljövänlig sjöfart. Detta sker genom utveckling, demonstration och spridning av innovativa e-navigationstjänster för sjöfarten, som kan lägga grunden för en framtida internationell distribution. Maritima transporter är av stor betydelse för samhällets funktion. En stor del av utrikeshandeln går sjövägen och integreringen av sjöfarten i EU: s transportsystem har utvecklats under åren. Det finns fortfarande ett antal utmaningar som sjöfarten måste uppfylla för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft och därmed bidra till mer effektiva transportlösningar för transportköparna.

Samarbetande organisationer

  • Farvandsvæsenet (Offentlig, Denmark)
  • SSAB AB (Privat, Sweden)
  • SAAB Transponder Technology (Privat, Sweden)
  • Liikennevirasto, Trafikverket (Offentlig, Finland)
  • GateHouse (Privat, Denmark)
Startdatum 2013-05-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

Publicerad: fr 07 sep 2018.