MISTRA-REES - Resource-Efficient and Effective Solutions

Startdatum 2015-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-08-01
​I vår resursbegränsade värld är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till cirkulära. Om linjära sätt att producera och konsumera varor och tjänster byts ut mot cirkulära kan vi åstadkomma väsentliga förbättringar i resurseffektivitet. För att möjliggöra detta behöver produkter och tjänster vara konstruerade för att vara resurseffektiva i ett livcykelperspektiv. Det behövs nya sätt att återanvända, reparera, återtillverka och återvinna produkter och deras delar, så att de kan användas igen.

Men det finns stora luckor, både kunskapsmässigt och i praktiken, kring hur man ska utveckla resurseffektiva och cirkulära lösningar. För att fylla igen de luckorna har Mistra REES programmet följande mål:

  • Skapa och konsolidera kunskap om sammanhang och förutsättningar för resurseffektiva lösningar i samarbete mellan akademi, industri och samhällsaktörer. Programmet skall ta fram kunskap om vilka sektorer och vilka typer av värdekedjor inom tillverkningsindustrin som har stor potential att öka resurseffektiviteten samt kunskap om hinder och drivkrafter för en övergång. 
  • Utveckla principer, metoder och riktlinjer för framtagning av resurseffektiva produkter och tjänster, affärsmodeller, policyinstrument och policypaket för att möjliggöra omvandlingen.
  • Förstå relationerna mellan framtagning av produkter och tjänster, affärsmodeller, policyinstrument och policypaket för att utforska möjligheterna för en effektiv samverkan mellan dem.
  • Möjliggöra ömsesidigt lärande mellan akademi, industri och samhällsaktörer om omvandlingen av Sveriges tillverkningsindustri mot mer resurseffektiva och cirkulära lösningar.
I det fyraåriga forskningsprogrammet samlas kompetens från tre universitet - Chalmers Tekniska högskola, Linköpings Universitet och Lunds Universitet - med ett stort antal stora och små företag som intressenter och medfinansiärer.

Läs mer på projektets hemsida

Sidansvarig Publicerad: må 02 nov 2015.