MIDWEST: simulering och optimering av vågkraftverk

Projektet syftar till att utveckla en simuleringsplattform som ska minska osäkerheten i optimeringsprocessen för vågkraftsutveckling. Simuleringsmodellen kommer bygga på information från modeller med olika nivå av komplexitet. Målet är att utveckla en simuleringsmodell med samma noggrannhet som om endast den mest komplexa modellen använts, men med en kraftigt reducerad beräkningstid. Resultaten från projektet förväntas gynna industriella aktörer då dyra fälttester kan minskas.

Startdatum 2015-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-11-30

Finansieras av

  • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)

Publicerad: to 31 maj 2018.