Meeting the Future (MEET)

MEET syftar till att möjliggöra och öka kommunikationen mellan människa-människa genom att använda artifakter. Målet med detta är att öka gruppens möjlighete att diskutera och fatta beslut. Tekniska så väl som organisatoriska lösningar kombineras för att öka innovationen på lösningarna.

MEETs mål är att skapa konkurrenskraftig och innovativ produktion genom radikalt nya möjligheter till möten mellan kunskapsarbetare som producerar, även om de är skilda åt i tid och rum.

MEET vill öka

  • Organisations flexibiliteten
  • Innovationsnivåer i produktion
  • Effektiviseringen av produktionen genom att ha ett mer holistiskt perspektiv av produktionsprocessen
  • Social hållbarhet och antalet attraktiva arbetsplatser inom produktion genom att stärka företagens varumärken.

MEET vill också bidra till effektivare kommunikation, problemlösning och kvalitetsökning genom effektivare och flexiblare mötesmiljöer.

 

Projektledare: Åsa Fast-Berglund


Kontakt:
Åsa Fast-Berglund

Samarbetande organisationer

  • LaRay AB (Privat, Sweden)
  • Skelack AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Swerea IVF AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 08 nov 2018.