MASIT+: industrialisering av tjänster - data- och metodbehov

Syfte och måluppfyllelse:

Syftet för projektet var att undersöka och beskriva behov av beslutsunderlag och metoder för utveckla tjänster inom tillverkande företag, specifikt:

1.Hur går det till idag när tillverkande företag vidareutvecklar nya tjänsteidéer mot en kommersialisering? Vilka utmaningar möter man?

2.Vad behövs det för dataunderlag och metodstöd vid olika beslutspunkter i tjänsteutvecklingsprocessen, och hur skiljer sig dessa från beslutspunkterna vid utveckling av traditionella produkter?

Syftet och målen har uppfyllts och implementerats vid AB Volvo.

Resultat och förväntade effekter - utfall:

Projektets slutmål är att konkretisera faktorer som är centrala för att påvisa en tjänsteidés potential och genomförbarhet, samt att peka på motsvarande metodbehov. För AB Volvos del är effektmålet att bidra till företagets ambition att snabbt expandera sin tjänsteaffär. De i AB Volvos process implementerade metoderna bidrar till en effektivare framlotsning av ideer till praktiskt förverkligande. Upplägg och genomförande - analys Projektet genomfördes i tre steg:

1.En intervju- och dokumentationsstudie av hur tjänsteidéer legitimeras och färdigställs hos AB Volvo, samt vilka utmaningar de står inför.

2.En breddande studie där andra företag intervjuats angående hur deras tjänsteidéer legitimeras och färdigställs, samt vilka utmaningar de står inför.

3.Kompletterande litteraturstudier. Resultatet från 1-3 ligger till grund för vidareutveckling av AB Volvos tjänsteutvecklingsprocess.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2010-11-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2011-11-28

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.