Long-term health effects of road crashes

Långtidseffekter av skador till följd av trafikolyckor är en stor bidragande faktor till mänskligt lidande. För att förhindra långsiktiga konsekvenser, behövs det starkare kopplingar mellan traditionella trafiksäkerhetsåtgärder och vård och rehabilitering. Målet med projektet är att utveckla metoder kring de långsiktiga resultaten av trafikskador genom att samarbeta med folkhälsoforskare vid två australiska medicinska institut.

Samarbetande organisationer

  • The George Institute for Global Health (Forskningsinstitut, Australia)
  • Neuroscience Research Australia (NeuRA) (Forskningsinstitut, Australia)
Startdatum 2015-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-08-31

Publicerad: to 31 maj 2018.