Logistikens roll i effektiva byggprocesser: konsekvenser för kostnader, kvalitet och hållbarhet

En väl fungerande logistik är viktig för byggbranschens effektivitet och utveckling med avseende på kostnader, kvalitet och hållbarhet: Vad gäller kostnader så utgör transport- och logistikkostnader en betydande andel av totalkostnaden i ett byggprojekt. Ännu viktigare är de ’indirekta’ kostnader som uppstår om logistiken inte organiseras på ett genomtänkt sätt. Logistikens organisering och utformning påverkar även kvaliteten i byggandet. Om logistiken planeras i ett tidigt skede medför detta effektivare inleveranser och minskade skador, spill och svinn. Med avseende på de ökade krav som samhället ställer på minskat, och mer effektivt, transportarbete är effektiv logistik en viktig komponent i ett hållbartbyggande. I denna studie analyseras logistikens roll i effektiva byggprocesser.

Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 03 okt 2019.