Ljudinformation på tågstationer

Denna beteendevetenskapliga studie utreder hur högtalarinformation (talad information) bör utformas på järnvägsstationer. De användargrupper som studeras är:

  • Resenärernas behov (olika kategorier som t.ex. pendlare, sällanresenärer, fjärrtågs-resenärer och resenärer med funktionshinder)
  • Järnvägsbranschens personals observationer (tågpersonal, stationsvärdar, kund-centerpersonal och spärrvakter)
  • Närboende och näringsidkare på stationerna studeras

Vidare studeras alternativa, befintliga kanaler för talad information som pratorer och appar, och utropsfrekvensens effekter, dvs. hur påverkas mottagaren av informationen.

Projektresultatet ska ge svar på:

  • Finns det motiverade skillnader av talad information på olika stationer eller geografiska områden och varför?
  • Vilka kriterier ska ligga till grund för när, var och för vilken trafik talad information bör ges på engelska?
  • Vilka kriterier ska ligga till grund för när, var och för vilken trafik talad information bör ges för tåg med trafikala förändringar?
  • Vilka kriterier ska ligga till grund för när, var och för vilken trafik talad information bör ges för tåg utan trafikala förändringar?
  • Hur och var kan dessa kriterier göras tillgängliga för interna och externa intressenter?
Startdatum 2017-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-06-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.