Livscykelanalys av kollektivtrafik med elektriskt framdrivna bussar

Se engelsk sida för mer information.

Samarbetande organisationer

  • Volvo Group (Privat, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.